ObjednávkaAdresa


Kontaktné údajeVyplnením objednávkového formuláru súhlasím, aby moje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, emailová adresa a telefonický kontakt boli spracúvané prevádzkovateľom MY WAY s.r.o. v rámci plnenia predzmluvných vzťahov. Súhlas je daný do času spracovania zmluvy.