4 companies

PrihláškaAdresa


Kontaktné údaje


Termín


Ubytovanie


Poistenie
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosti MyWay sro na účely marketingu: napr. občasným zasielaním informácií prostredníctvom elektronického newsletteru na adresu uvedenú vyššie v prihláške. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu určitú 5 rokov od dnešného dňa.


Cestovná kancelária MY WAY spol s r.o. je poistená proti insolventnosti v UNION a.s. do výšky 10 000 €. Platnosť poistenia je 1.1.2023 do 31.12.2023. Poistný certifikát TU.


Vyplnením objednávkového formuláru súhlasím, aby moje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, emailová adresa a telefonický kontakt boli spracúvané Prevádzkovateľom MY WAY s.r.o. v rámci plnenia predzmluvných vzťahov. Súhlas je daný do času spracovania zmluvy. Som si vedomý, že pokiaľ budem žiadať poistenie zájazdu, budú moje osobné údaje poskytnuté na spracúvanie spoločnosti Union.