4 companies

PrihláškaAdresa


Kontaktné údaje


Termín


Ubytovanie


Poistenie


Zaškrtnutím potvrdzujem, že som oboznámený a súhlasím s obsahom tejto zmluvy, s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami MY WAY spol. s.r.o (VOP) uvedenými TU a so spracovaním osobných údajov spoločnosťou MY WAY spol. s r.o. podľa priložených VOP, bod 9. Súhlas udeľujem dobrovoľne a vyhlasujem, že som bol informovaný a poučený o svojich právach a v zmysle ustanovenia paragrafu 28 zákona č.122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v plnom znení. Poučenie TU.

Chcem byť informovaný o najnovších akciách a najlepších ponukách - súhlasím s elektronickým zasielaním newsletteru max. 3 x mesačne mailom na adresu uvedenú v prihláške ( nepovinne pole). Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Cestovná kancelária MY WAY spol s r.o. je poistená proti insolventnosti v UNION a.s. do výšky 10 000 €. Platnosť poistenia je 1.1.2018 do 31.12.2018. Poistný certifikát TU.